members

Republic of Turkey Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumu (est. 2001)

Muhsin Yazicioglu Caddesi No: 51/C 06530
Yuzuncuyil
Ankara Turkey, Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50

Number of Staff: 350


Commissioners

Mustafa Yilmaz

Mustafa Yilmaz, Mr.
Tel: 00-90-312-201-40-15
Fax: 00-90-312-201-40-50
herdogan@epdk.org.tr
Celal Ustaoglu

Celal Ustaoglu
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Cemil Kilic

Cemil Kilic
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Hasan Koktas

Hasan Koktas
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Fatih Donmez

Fatih Donmez
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Zekeriya Goksenli

Zekeriya Goksenli
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Alpaslan Bayraktar

Alpaslan Bayraktar
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Abdullah Tancan

Abdullah Tancan
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Sefer Bakir

Sefer Bakir
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr


Key Staff

Sefer Bakir
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Metin Basli
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
mbasli@epdk.org.tr
Alpaslan Bayraktar
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Fatih Bilgic
Group Head, Strategy
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Fatih Donmez
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Zekeriya Goksenli
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Huseyin Karatas
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
hkaratas@epdk.gov.tr
Cemil Kilic
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Hasan Koktas
President and Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Abdullah Tancan
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Yusuf Tulek
Second President and Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
ytulek@epdk.org.tr
Celal Ustaoglu
Commissioner
Tel: 00-90-312-201-43-07
Fax: 00-90-312-201-40-50
fbilgic@epdk.gov.tr
Mustafa Yilmaz, Mr.
President
Tel: 00-90-312-201-40-15
Fax: 00-90-312-201-40-50
herdogan@epdk.org.tr

 
Locate Agency: